Ray Architeture

Thiết kế nội thất

Năm 2013, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cùng nhau xây dựng với tất cả đam mê, nhiệt huyết, lòng yêu nghề và khát khao cống hiến. Vào thời điểm đó, khi kiến trúc vẫn đang trên đường hội nhập, chúng tôi đã vạch định cho mình một con đường, một tôn chỉ về kiến trúc hiện đại kết hợp với công nghệ.

 

1