HML - Architecture

Thiết kế nội thất

SMLA & Associates là đơn vị liên kết do hai văn phòng kiến trúc SAA và HML Architecture sáng lập. Với hệ thống làm việc chuyên nghiệp và khắt khe trong từng sản phẩm, SMLA & Associates đã đóng góp cho cộng đồng nhiều công trình có giá trị chuyên môn và quốc tế cao. Các dự án của SMLA & Associates tham gia rất rộng, từ các công trình nhà ở,khách sạn, nghỉ dưỡng đến các công trình cao ốc, văn hóa, thương mại,… Tại các quốc gia khác nhau như: Singapore, Úc, Mông Cổ, Lào, Campuchia, Myanmar, Việt Nam

1