1+1 >2

Thiết kế kiến trúc

Mục tiêu và hoạt động của 1+1>2  là cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp đạt trình độ quốc tế. Vì vậy, 1+1>2 luôn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các dịch vụ của mình, thông qua việc xây dựng hệ thống kiểm tra và giám sát chất lượng chặt chẽ, thường xuyên tổ chức các khoá học nâng cao trình độ cho đội ngũ KTS, KS, Kỹ thuật viên. Chúng tôi cam kết gióp khách hàng đạt được những mục tiêu đầu tư của mình trong suốt chu kỳ sống của dự án .

Trên tinh thần cộng tác 1+1>2, chúng tôi mong muốn liên kết, vận dụng tối đa khả năng của các cá nhân, các nhóm, đơn vị thành viên, các công ty đối tác, nhằm tạo ra sức mạnh “ cộng hưởng - vượt gộp “. Cho dù bạn là cơ quan chính phủ TW, địa phương, tư nhân hay bạn là các nhà tài trợ đang khuyết khích cho một chương trình viện trợ, chúng tôi đều có thể chắc chắn gióp đỡ các bạn đạt được mục tiêu của mình.

1