VUUV Architects

Thiết kế Kiến trúc & Nội thất

VUUV là một văn phòng Tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất. Ngoài ra, VUUV còn tham gia các hoạt động xã hội khác như giảng dạy và điều hành CLB điện ảnh kiến trúc.

1