Câu chuyện của gỗ

Câu chuyện của gỗ

Gỗ với KTS Huy Phạm không chỉ là nguyên liệu sản xuất mà còn là ‘’linh hồn’’ của sản phẩm 282Design.
Một sản phẩm được tạo ra cũng là một vòng đời mới của Gỗ. Tái chế và tiết kiệm chính là cách 282Design trân trọng nguyên liệu để cho ra đời những tác phẩm giá trị mang tầm triết lý.
Hãy cùng nghe và cảm nhận những chia sẻ của KTS Huy Phạm - Nhà sáng lập 282Design về Triết lý sử dụng Gỗ.
"Câu chuyện của gỗ"
 
 
 
1