Báo chí
Báo chí Bộ sưu tập Ghế gỗ thủ công '' Ký ức Hà Nội '' Cảm hứng sáng tạo theo dòng chảy của những mạch nguồn cảm xúc về Hà Nội xưa.
img
Báo chí Bộ sưu tập Ghế gỗ thủ công '' Ký ức Hà Nội '' Cảm hứng sáng tạo theo dòng chảy của những mạch nguồn cảm xúc về Hà Nội xưa.
Báo chí VTV3 - Không gian kết nối của KTS Huy Phạm Sắc màu thời đại: Không gian kết nối của kiến trúc sư Phạm Thanh Huy
img
Báo chí VTV3 - Không gian kết nối của KTS Huy Phạm Sắc màu thời đại: Không gian kết nối của kiến trúc sư Phạm Thanh Huy
Báo chí Căn hộ A2008 - Giái nhì cuộc thi ""Ngôi nhà mơ ước" Căn hộ A2008 được khơi nguồn cảm hứng từ cuộc sống trong ngôi nhà gỗ bê một cánh rừng Bắc Âu – nơi hồi tưởng về quá khứ, về tình yêu rừng của con người những năm 1950-1970
img
Báo chí Căn hộ A2008 - Giái nhì cuộc thi ""Ngôi nhà mơ ước" Căn hộ A2008 được khơi nguồn cảm hứng từ cuộc sống trong ngôi nhà gỗ bê một cánh rừng Bắc Âu – nơi hồi tưởng về quá khứ, về tình yêu rừng của con người những năm 1950-1970
Báo chí Huy Phạm chơi với mộc Mộc với Huy, không chỉ là gỗ, là nghề truyền thống, không chỉ là sự giản đơn; mộc còn là chất, là sự sáng tạo. Trò chuyện về nghề, thấy ở chàng trai 8X ấy tình yêu vô bờ với gỗ, say gỗ tột độ bởi “càng tìm hiểu về gỗ, tôi thấy gỗ có tính cách như con người.
img
Báo chí Huy Phạm chơi với mộc Mộc với Huy, không chỉ là gỗ, là nghề truyền thống, không chỉ là sự giản đơn; mộc còn là chất, là sự sáng tạo. Trò chuyện về nghề, thấy ở chàng trai 8X ấy tình yêu vô bờ với gỗ, say gỗ tột độ bởi “càng tìm hiểu về gỗ, tôi thấy gỗ có tính cách như con người.